College past plan parking groene hoek weerom (eenzijdig) aan

 

Het gas- en elektriciteitsnet komt gedeeltelijk in Chinese handen

Brasschaat 2012 is niet akkoord met de gedeeltelijke privatisering van het gemeentelijk gas- en elektriciteitsnet. Deze financiering komt er omdat de gemeenten niet meer willen investeren in hun energienet. Althans, dat beweert Eandis na een beperkte en informele bevraging van slechts enkele gemeenten.
 

Confidenties in de Kapel met (de andere) Kris Peeters

Kris Peeters, ook gekend als ‘de andere Kris Peeters’ (de echte, zegt hij zelf) is de eerste en tevens laatste fietsambtenaar van de stad Antwerpen. Hij is auteur van de boeken ‘Het voorruitperspectief’, ‘De file voorbij’ en ‘Weg van mobiliteit’. Voorts schrijft Peeters al dan niet occasionele opiniebijdragen, columns en een mobiliteitsblog. Ooit schepen voor mobiliteit, nu politiek gepensioneerd. Spreker omdat hij niet kan zwijgen. Zijn lijfspreuk is ‘Zonder dwarsliggers rijden er geen treinen’ en daardoor is Kris een beetje berucht.
 

Tags:

Gemeente Brasschaat schaft de sociale subsidie voor energiebesparende investeringen af

Op de gemeenteraad van augustus 2016 besliste de meerderheid om de subsidie voor energiebesparende investeringen af te schaffen en te vragen aan het Brasschaatse OCMW om deze subsidie terug in te voeren, maar ze wel te beperken tot het OCMW-cliënteel. Brasschaat 2012 stelt dat hierdoor de huurders met een huishuur onder de 650,00 volledig uit de boot vallen. Een groot deel van deze huurders zijn de huurders van een sociale woning.
 

Brasschaat 2012 heeft vragen bij het budget voor het NAC

Op de gemeenteraad van 30 mei 2016 kwam de aanbesteding van het NAC ter sprake. Als antwoord op een vraag van OpenVLD gaf het college een eerste voorstel van aanpassing van het gemeentelijk budget aan de duurder uitgevallen biedingen. Brasschaat 2012 was verbaasd bij het lezen van dit document. Op enkele dagen tijd vindt het gemeentebestuur een budgettaire oplossing van 700 000 euro. Steven Broos, fractieleider Brasschaat 2012, vergeleek deze oplossing met de rekensketch van Gaston en Leo (35 : 7 = 28).

Brasschaat 2012 legt het accent op sociale economie

Alweer een nieuwe parking in de gemeente der parkings. Aan de Licht Vliegwezenlaan in de omgeving van het Gunfiremuseum zal een “ecologische” parking verwezenlijkt worden met 110 plaatsen (bijna dubbel zoveel als de zeer gecontesteerde parking aan de “groene hoek”). Brasschaat 2012 heeft bedenkingen bij zo'n grote parking in de buurt van een groot en belangrijk natuurgebied bovendien vogelrichtlijngebied onder Europese bescherming. Parkeerplaats moedigt autoverkeer aan en verleidt de bestuurder om eerder zijn wagen te gebruiken dan de fiets.

Een afvalreductieplan leidt niet naar minder afval

Het afvalreductieplan dat de gemeente Brasschaat heeft opgemaakt moet leiden tot een daling van het restafval tot 100 kg/inwoner/jaar. Nu is dat nog 119 kg. Brasschaat 2012 heeft dit plan kritisch bekeken. Er blijkt geen kilogram afval voorkomen te worden. Het plan van het college van burge-meester en schepenen bestaat uit het schrappen van dienstverlening aan scholen, verenigingen en (kleine) zelfstandigen. Zij zouden een contract met een privé-ophaler moeten afsluiten. Hierdoor telt hun afval niet meer mee in het afvalcijfer van Brasschaat.

(Berm)parkeren: een slechte soap

Op de gemeenteraad van 21 maart 2016 interpelleerde raadslid Rudi Pauwels (Brasschaat 2012) over de gevolgen van de uitspraak van de rechtbank i.v.m het bermparkeren. Toen klonk het nog dat het college van burgemeester en schepenen het grote gelijk ging halen door in Cassatie te gaan en het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit om een wijziging van de regelgeving te vragen.
 

Advies Brasschaat 2012 openbaar onderzoek ontwerp afvalplan OVAM

Het openbaar onderzoek voor dit ontwerp uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen liep van 11 januari tot en met 10 maart 2016. Gemeenteraadslid Camilla Decleer zegt in haar tussenkomst dat ze het onbegrijpelijk vindt dat dit afvalplan pas op 21 maart op de agenda van de gemeenteraad staat en dan nog enkel als punt ter kennisgeving dat het college het modeladvies van VVSG volgt en zelf een bezwaar indient bij OVAM.

Brunch Brasschaat 2012

zondag 22 mei 2016
tussen 11 en 14 uur
 
BRUNCH BRASSCHAAT 2012
 
Cultuurcentrum Brasschaat - Hemelhoeve zaal Thys en Born
 
Niet zomaar een brunch, maar een gezellige ontmoeting in een aangenaam kader met fairtradeproducten en toffe mensen.
 
spek en eieren - quiches - frikadellenkoek met krieken - verse broodjes - slabuffet- hesp en kaas - fruit en ontbijtgranen - pastasalades - dessertenbuffet - koffie, thee en plat water inbegrepen
 

Pagina's

Subscribe to Brasschaat 2012 RSS