Een inspirerende 'confidenties' met Patsy Sörensen

Het waren vorige woensdag 15 maart echt wel 'Confidenties in de Kapel'Patsy Sörensen vertelde honderduit over haar afkomst, haar strijd tegen mensenhandel, haar internationale ervaringen, haar bedreigingen en bodyguards, haar hobby’s en dromen, haar terminaal zieke man en haar kleinkinderen, haar internationale  activiteiten vandaag, haar training van politiemensen, haar samenwerking met de staatsveiligheid, haar ervaringen met ‘het paleis’ en de ontmoeting met Koning Boudewijn, haar genuanceerde visie op geloof, politiek en partijen.

Gemeenteraad miskend door College

Voor de gemeenteraad van 30 januari 2017 hadden enkele Brasschaatse burgers spreekrecht aangevraagd om het probleem van het verkeer in het park ter hoogte van de scoutslokalen aan te kaarten.
 

Burgemeester laat Hens illegaal verder werken

In november 2016 heeft de Raad van State de milieuvergunning van nv Revabo (beter bekend als Hens) geschorst op basis van het gewestplan, omdat enkel ontginningswerken zijn toegelaten op hun site. Op 8 februari ging ook minister Schauvliege over tot de gedeeltelijke schorsing van de milieuvergunning van de NV Revabo ivm de verwerking van bouw- en sloopafval.
 

Open en bloot

Ook Brasschaat 2012 is transparant over de presentievergoedingen van haar mandatarissen. Daarom zal vanaf nu bij elke mandataris op de website vermeld staan welke bezoldigde en onbezoldigde politieke mandaten hij/zij opneemt. Om de discussie verder te laten gaan dan het financiële vermelden we telkens ook hoeveel vergaderingen de mandatarissen hiervoor actief hebben bijgewoond.
Ook de totale afdrachten aan het progressieve politieke project Brasschaat 2012 en voor sommigen ook de afdrachten aan hun partij worden vermeld.
 

Brasschaat 2012 redt de wijkbabbels!

Met het aantreden van de coalitie CD&V-SP.A-Spirit-Groen in 2000 was één van de beleidspunten dat er een systeem van wijkvergaderingen op poten zou gezet worden. Toenmalig schepen Wim Van der Steen (Spirit) zette er zijn schouders onder en in de helft van de legislatuur werd er gestart met de wijkvergaderingen. “De bevolking voelde zich meer betrokken bij het beleid, men kon zijn zegje doen en in de mate van het mogelijke werd er terdege rekening mee gehouden” , aldus Hugo Dirks namens Brasschaat 2012.

Confidenties in de kapel - Patsy Sörensen

Midden de jaren tachtig heeft Patsy Sörensen als kunstenaar haar atelier in de hoerenbuurt van Antwerpen. Daar wordt zij geconfronteerd met de schrijnende toestanden die het gevolg zijn van mensenhandel en seksuele uitbuiting. Verborgen achter ramen, deuren en zwoele rode lichtjes.
 

Het gemeentebudget kritisch doorgelicht

In het budget 2017 staan een aantal nieuwe projecten: heraanleg Bethanielei (door slechte wegherstelling), ontdubbeling fietspad Voshollei, fietspadverlichting Lage Kaart (hoewel de Lage Kaart beter in zijn geheel bekeken zou worden).
 

Terug renteloze leningen voor sportclubs?

Met deze vraag zette fractieleider Steven Broos (Brasschaat 2012) de laatste gemeenteraad van 2016 onder hoogspanning. De aanleg van het vierde hockeyveld in kunstgras is gebeurd via een procedure van de Vlaamse Overheid. Het gemeentebestuur schiet de beschikbaarheidsvergoeding aan de Vlaamse Overheid voor en de hockeyclub Dragons dient dit bedrag terug te betalen.
 

Joseph Bogus en de Valsemunters

Zaterdag 4 maart 2017– 20.30 u Theater Hemelhoeve
 

Brasschaat 2012 maakt zich zorgen over het OCMW budget

Zowel op de OCMW-raad als op de gemeenteraad drukten Inge Hermans en Hugo Dirks, beiden Brasschaat 2012 raadsleden, hun bezorgdheid uit over het voorliggende budget 2017 en de meerjarenplanning.
 
“Vorig jaar werd het Zorgbedrijf Brasschaat opgericht, een vehikel waarin het OCMW Brasschaat en Zorgbedrijf Antwerpen gezamenlijk voor de uitbating van het Woonzorgcentrum, de assistentiewoningen (het vroegere Balderhof) als het dagverzorgingscentrum instaan. Daardoor zouden de verliezen op het OCMW budget moeten dalen”, aldus Inge Hermans.
 

Pagina's

Subscribe to Brasschaat 2012 RSS