Joseph Bogus en de Valsemunters

Zaterdag 4 maart 2017– 20.30 u Theater Hemelhoeve
 

Confidenties in de kapel - Patsy Sörensen

Midden de jaren tachtig heeft Patsy Sörensen als kunstenaar haar atelier in de hoerenbuurt van Antwerpen. Daar wordt zij geconfronteerd met de schrijnende toestanden die het gevolg zijn van mensenhandel en seksuele uitbuiting. Verborgen achter ramen, deuren en zwoele rode lichtjes.
 

Het gemeentebudget kritisch doorgelicht

In het budget 2017 staan een aantal nieuwe projecten: heraanleg Bethanielei (door slechte wegherstelling), ontdubbeling fietspad Voshollei, fietspadverlichting Lage Kaart (hoewel de Lage Kaart beter in zijn geheel bekeken zou worden).
 

Terug renteloze leningen voor sportclubs?

Met deze vraag zette fractieleider Steven Broos (Brasschaat 2012) de laatste gemeenteraad van 2016 onder hoogspanning. De aanleg van het vierde hockeyveld in kunstgras is gebeurd via een procedure van de Vlaamse Overheid. Het gemeentebestuur schiet de beschikbaarheidsvergoeding aan de Vlaamse Overheid voor en de hockeyclub Dragons dient dit bedrag terug te betalen.
 

Brasschaat 2012 maakt zich zorgen over het OCMW budget

Zowel op de OCMW-raad als op de gemeenteraad drukten Inge Hermans en Hugo Dirks, beiden Brasschaat 2012 raadsleden, hun bezorgdheid uit over het voorliggende budget 2017 en de meerjarenplanning.
 
“Vorig jaar werd het Zorgbedrijf Brasschaat opgericht, een vehikel waarin het OCMW Brasschaat en Zorgbedrijf Antwerpen gezamenlijk voor de uitbating van het Woonzorgcentrum, de assistentiewoningen (het vroegere Balderhof) als het dagverzorgingscentrum instaan. Daardoor zouden de verliezen op het OCMW budget moeten dalen”, aldus Inge Hermans.
 

Brasschaat 2012 wenst u prettige eindejaarsfeesten en een vredevol 2017!

Dienstverlening de Lijn loopt mank

Op de gemeenteraad van 28 november 2016 vroeg fractievoorzitter Steven Broos namens Brasschaat 2012 of het gemeentebestuur weet heeft van problemen met de dienstverlening van de Lijn. Hijzelf had vernomen van studenten en andere Brasschatenaren dat er soms bussen wegvallen in het dienstrooster. Dit gebeurt voor alle lijnen van Brasschaat (640, 650, 730, …). Vermits het gemeentebestuur hier geen weet van heeft vroeg hij of deze problematiek dringend kan worden aangeklaagd bij de Lijn.

Brasschaat 2012 wil Hemelhoeve als foyer van het cultuurcentrum

Nu de gemeente (eindelijk) op zoek gaat naar een nieuwe uitbater voor de Hemelhoeve wenst Brasschaat 2012 aandacht te hebben voor de belangrijke functie van foyer van het cultuurcentrum. Gemeenteraadslid Ilya De Roey (Brasschaat 2012) vroeg daarom de bevragingstekst aan te passen zodat de rol van foyer belangrijker wordt. Het gemeentebestuur ging hierop in. Maar het bestuur had geen oor naar de bedenkingen m.b.t. de hoogte van het bedrag van de minimale maandelijkse huurprijs, die bepaald werd op 4 250 euro in de maand.

Ook in Brasschaat wordt drinkwater weer duurder

We horen en lezen via de media al enige tijd dat de drinkwaterprijs in 2017 weer zou stijgen. Maar het was voor Brasschaat 2012 wachten tot we de exacte cijfers kregen voor Brasschaat, dat bevoorraad wordt door PIDPA.
 

Brasschaat 2012 voorstander van alle plasticafval in de blauwe PMD-zak

Onlangs hoorden we in het nieuws en in Villa Politica over de roze zak. Het is een proefproject in Mechelen voor plasticafval dat nu niet in de blauwe PMD-zak mag (bv. botervlootjes en yoghurtpotjes). De roze zak voor plasticafval staat voor Igean als prioriteit nr. 1 in de nota over de oprichting van het innovatiefonds. Brasschaat 2012 is echter niet gelukkig met deze bijkomende roze zak en ophaling ervan.

Pagina's

Subscribe to Brasschaat 2012 RSS