Zwervend vuil in vele gedaantes

De mens is de grootste nestbevuiler wordt wel eens gezegd. Een ploeg vrijwilligers van Brasschaat 2012 was hiervan ooggetuige tijdens een zwerfvuilactie. Langsheen de Miksebaan en de Kerkedreef werd ze geconfronteerd met talloze fracties van zwerfvuil. Vooreerst is er het restafval: papier, plastiek, een babyluier, wikkels van candybars, cellofaan van snoepjes, yoghourtpotjes... dan is er de PMD-fractie waarvan het volume minstens even, zoniet omvangrijker, is.

Burgemeester ondertekent eindelijk het burgemeestersconvenant

Op de gemeenteraad van mei 2015 vroeg Brasschaat2012-gemeenteraadslid Camilla Decleer reeds of Brasschaat het burgemeestersconvenant zal ondertekenen. Dit convenant bestaat uit de belofte om tegen 2030 een CO2-reductie van 40% te realiseren. Brasschaat 2012 is blij dat de burgemeester nu, in 2017, eindelijk overgaat tot de ondertekening, maar plaatst kanttekeningen bij de timing en de invulling. Fractieleider Steven Broos verduidelijkt: ‘Het college heeft nu twee jaar tijd om een concreet plan voor te leggen.

Veel te veel fietsen veranderen van eigenaar

Al enkele maanden focust Brasschaat 2012 in de politieraad op het probleem van de fietsdiefstallen. Hoewel de cijfers het niet laten vermoeden (193 tijdens de eerste drie kwartalen van 2017), weten we dat in werkelijkheid de aantallen veel hoger liggen. De adjunct-korpschef geeft dit ook grif toe. “We lezen dagelijks op de sociale media enkele berichten van Brasschaatse burgers van wie de fiets gestolen is. De meesten zijn blijkbaar gelabeld en voorzien van een hangslot.”
 

Grasgroen en baksteenrood

Op dit moment bestaat er in Brasschaat een gemeentelijke toelage voor het onderhoud van sportgrasvelden en voor de atletiekbaan in het voetbalstadion. Rudi Pauwels (Brasschaat 2012) vindt dat de betoelaging zijn doel voorbij schiet,omdat slechts een beperkt aantal sportclubs hierop aanspraak kunnen maken. Als verduidelijking worden twee voorbeelden aangehaald:
 
-Gravelvelden van tennisclubs hebben een jaarlijks weerkerende kost om de velden te voorzien van een nieuwe laag gravel. Er vinden ook wekelijkse onderhoudswerken plaats (herstel, ruimen van bladeren)
 

Brasschaat 2012 doet voorstel voor eerste schoolstraat

Op de gemeenteraad van september stond de aankoop van achterliggende gronden geagendeerd om te zorgen voor een bijkomende ontsluiting aan de gemeenteschool Gibo Heide voor de kinderen die met de wagen naar school worden gebracht.
 
Namens Brasschaat 2012 stelde Camilla Decleer voor om tegelijk een “Schoolstraat” te maken van het eerste deel van Brechtsebaan ter hoogte van de schoolingang van Gibo Heide. Een “Schoolstraat” wordt alleen tijdens de ochtendspits en avondspits en op woensdagmiddag afgesloten voor gemotoriseerd verkeer met verplaatsbare borden.

De zoveelste gemiste kans op echt betaalbaar wonen

Op de gemeenteraad van september stond de verkoop van “een duplex appartement aan de Prins Kavellei 40” geagendeerd. Het was de intentie van de gemeente om dit “onder gesloten omslag” , met een richtprijs van 75.000 euro te verkopen.
 
Namens Brasschaat 2012 stelde Hugo Dirks dat dit de zoveelste gemiste kans is. “De gemeente oefent, meestal terecht, haar recht op voorkoop nooit uit, maar een woning uit eigen patrimonium verkopen enkel en alleen omdat ze zich in een slechte staat bevindt, is geen goede beslissing”.

Zone 30 in Miksebaan te snel voor het huidige bestuur

Tijdens de laatste gemeenteraadszitting hield Rudi Pauwels van Brasschaat 2012 een pleidooi voor de inrichting van zone 30 op de Miksebaan ter hoogte van het GIB. Een van de in- en uitgangen van deze middelbare school ligt langs de Miksebaan en het is dan ook verwonderlijk dat de zone 30 daar nog niet ingericht is. Temeer omdat de wetgeving dit verplicht. Vanaf 1 september 2005 had deze zone al een feit moeten tenminste als men het koninklijk besluit van 26 april 2004 had nageleefd.
 

Confidenties in de kapel - Wim Distelmans

Net als in de vorige edities spreekt Karl Apers (ATV) met onze gast over zijn leven, passies, werk, visie...Deze keer zit Wim Distelmans in de gastenstoel. Prof. Distelmans is kankerspecialist en professor in de palliatieve geneeskunde aan de VUB. Hij pionierde in België voor de erkenning van palliatieve zorg en vocht voor het recht op euthanasie. Hiervoor werd hij in 2003 bekroond met de Arkprijs van het Vrije Woord. Hij is o.a.

Huwelijken kunnen vernietigd worden door fout van het gemeentebestuur

Het gemeentebestuur van Brasschaat zorgt ervoor dat enkele huwelijken niet juist werden uitgevoerd. Dit kan leiden tot de vernietiging van deze huwelijken. Wanneer de schepen van Burgerlijke stand niet aanwezig is of wanneer andere schepenen haar niet kunnen vervangen, moeten gemeenteraadsleden aangesproken worden. Dit gebeurt maar in uitzonderlijke omstandigheden, want dat betekent dat alle schepenen verhinderd zijn. Bij het aanduiden van de gemeenteraadsleden zegt de wet dat er rekening gehouden moet worden met hun rangorde.

Brasschaat 2012 verontwaardigd over mogelijke decreetwijziging tvv Hens

Enkele maanden geleden hadden we het reeds voorspeld. Op het moment dat de Raad van State de milieuvergunning van de firma Hens vernietigde op basis van het decreet Ruimtelijke Ordening, zagen we de bui al hangen. Het Vlaams Parlement zou (met goedkeuring van lokale kopstukken Dirk de Kort (CD&V) en Jan Jambon (N-VA)?) het decreet Ruimtelijke Ordening aanpassen zodat de firma Hens zijn illegale en hinderlijke industriële activiteiten kan verder zetten.
 

Pagina's

Subscribe to Brasschaat 2012 RSS