Brunch Brasschaat 2012 - 21 mei 2017

Op zondag 21 mei 2017 tussen 11 en 14 uur in het Cultuurcentrum Brasschaat - Hemelhoeve zaal Born en Thys.

Niet zomaar een brunch, maar een gezellige ontmoeting in een aangenaam kader met fairtradeproducten en toffe mensen.  

Spek en eieren - quiches - verse broodjes & croissants - slabuffet- hesp en kaas - fruit - pastasalades - dessertenbuffet - frikadellenkoek met krieken - koffie, thee en water inbegrepen.

Brasschaat 2012 heeft grote vragen bij de werking van het college

Enkele weken geleden uitte schepen Sevenhans (N-VA) bedenkingen bij het gevoerde beleid van het college van burgemeester en schepenen ivm enkele dossiers. Daarom vroeg fractievoorzitter Steven Broos (Brasschaat 2012) uitleg op de laatste gemeenteraad. De schepen antwoordde dat er volgens het huishoudelijk reglement niet naar een persoonlijke mening mag gevraagd worden, maar dat hij aan de toog wou verder praten en dan zijn persoonlijke opinie zou geven.

Brasschaat 2012 in de bres voor jonge gezinnen en zieken

Het huidige bestuur wilde de regeling omtrent de gratis huisvuilstickers wijzigen. De huidige reglementering voorziet dat jonge gezinnen, met kinderen beneden de 3 jaar, en personen met continentieproblemen een tegemoetkoming krijgen m.b.t. het gebruik van luiers. Deze compensatie vond zijn oorsprong in het feit dat luiers niet meer in de citybin mochten.
 

Een inspirerende 'confidenties' met Patsy Sörensen

Het waren vorige woensdag 15 maart echt wel 'Confidenties in de Kapel'Patsy Sörensen vertelde honderduit over haar afkomst, haar strijd tegen mensenhandel, haar internationale ervaringen, haar bedreigingen en bodyguards, haar hobby’s en dromen, haar terminaal zieke man en haar kleinkinderen, haar internationale  activiteiten vandaag, haar training van politiemensen, haar samenwerking met de staatsveiligheid, haar ervaringen met ‘het paleis’ en de ontmoeting met Koning Boudewijn, haar genuanceerde visie op geloof, politiek en partijen.

Gemeenteraad miskend door College

Voor de gemeenteraad van 30 januari 2017 hadden enkele Brasschaatse burgers spreekrecht aangevraagd om het probleem van het verkeer in het park ter hoogte van de scoutslokalen aan te kaarten.
 

Burgemeester laat Hens illegaal verder werken

In november 2016 heeft de Raad van State de milieuvergunning van nv Revabo (beter bekend als Hens) geschorst op basis van het gewestplan, omdat enkel ontginningswerken zijn toegelaten op hun site. Op 8 februari ging ook minister Schauvliege over tot de gedeeltelijke schorsing van de milieuvergunning van de NV Revabo ivm de verwerking van bouw- en sloopafval.
 

Open en bloot

Ook Brasschaat 2012 is transparant over de presentievergoedingen van haar mandatarissen. Daarom zal vanaf nu bij elke mandataris op de website vermeld staan welke bezoldigde en onbezoldigde politieke mandaten hij/zij opneemt. Om de discussie verder te laten gaan dan het financiële vermelden we telkens ook hoeveel vergaderingen de mandatarissen hiervoor actief hebben bijgewoond.
Ook de totale afdrachten aan het progressieve politieke project Brasschaat 2012 en voor sommigen ook de afdrachten aan hun partij worden vermeld.
 

Brasschaat 2012 redt de wijkbabbels!

Met het aantreden van de coalitie CD&V-SP.A-Spirit-Groen in 2000 was één van de beleidspunten dat er een systeem van wijkvergaderingen op poten zou gezet worden. Toenmalig schepen Wim Van der Steen (Spirit) zette er zijn schouders onder en in de helft van de legislatuur werd er gestart met de wijkvergaderingen. “De bevolking voelde zich meer betrokken bij het beleid, men kon zijn zegje doen en in de mate van het mogelijke werd er terdege rekening mee gehouden” , aldus Hugo Dirks namens Brasschaat 2012.

Confidenties in de kapel - Patsy Sörensen

Midden de jaren tachtig heeft Patsy Sörensen als kunstenaar haar atelier in de hoerenbuurt van Antwerpen. Daar wordt zij geconfronteerd met de schrijnende toestanden die het gevolg zijn van mensenhandel en seksuele uitbuiting. Verborgen achter ramen, deuren en zwoele rode lichtjes.
 

Het gemeentebudget kritisch doorgelicht

In het budget 2017 staan een aantal nieuwe projecten: heraanleg Bethanielei (door slechte wegherstelling), ontdubbeling fietspad Voshollei, fietspadverlichting Lage Kaart (hoewel de Lage Kaart beter in zijn geheel bekeken zou worden).
 

Pagina's

Subscribe to Brasschaat 2012 RSS