Een fietssnelweg voor Brasschaat?

In het PRUP (provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan) Het Leeg-Rietbeemden is een fietssnelweg voorzien naast de hoge snelheidslijn. Het grootste deel van deze fietssnelweg ligt op grondgebied van de gemeente Schoten. Een belangrijk stuk kan gerealiseerd worden op grondgebied van de gemeente Brasschaat, nl. het stuk dat achter de Brasschaat Open Golf & Country Club loopt. Op deze manier wordt het station Noorderkempen vanuit Brasschaat op een vlotte manier bereikbaar met de fiets.

Brasschaat koopt picknicktafels

Op de gemeenteraad van 29 mei 2017 stelde raadslid Steven Broos (Brasschaat 2012) voor om een 10-tal picknicktafels aan te kopen en die in Brasschaat op verschillende speelplekjes en pleinen te plaatsen. Op de buitenspeeldag was hij langs enkele locaties gefietst en kreeg hij van verschillende mensen de opmerking dat er picknicktafels beloofd waren.

Snel naar Antwerpen met het openbaar vervoer vanuit Brasschaat!

Op 5 juni worden de Leien ‘doorgeknipt’ gedurende 1,5 jaar. Hierdoor zouden best 25 000 voertuigen uit de ochtendspits verdwijnen. Om dit te realiseren verwacht Brasschaat 2012 dat het openbaar vervoer een tandje bijsteekt.
 

Brasschaat 2012 wil opnieuw fleurige winkelcentra

In het groene Brasschaat wordt, in tegenstelling tot vroeger, nauwelijks zorg besteed aan een fris, groen en vrolijk uitzicht van onze winkelcentra, stelt gemeenteraadslid Rudi Pauwels van Brasschaat 2012. Bloembakken zorgden vroeger mee voor een aangekondigde lente. Bolgewassen die later vervangen werden door andere bloemen kwamen er tot hun recht en zorgden voor een aangename sfeer.
 

Brunch Brasschaat 2012 - 21 mei 2017

Op zondag 21 mei 2017 tussen 11 en 14 uur in het Cultuurcentrum Brasschaat - Hemelhoeve zaal Born en Thys.

Niet zomaar een brunch, maar een gezellige ontmoeting in een aangenaam kader met fairtradeproducten en toffe mensen.  

Spek en eieren - quiches - verse broodjes & croissants - slabuffet- hesp en kaas - fruit - pastasalades - dessertenbuffet - frikadellenkoek met krieken - koffie, thee en water inbegrepen.

Brasschaat 2012 heeft grote vragen bij de werking van het college

Enkele weken geleden uitte schepen Sevenhans (N-VA) bedenkingen bij het gevoerde beleid van het college van burgemeester en schepenen ivm enkele dossiers. Daarom vroeg fractievoorzitter Steven Broos (Brasschaat 2012) uitleg op de laatste gemeenteraad. De schepen antwoordde dat er volgens het huishoudelijk reglement niet naar een persoonlijke mening mag gevraagd worden, maar dat hij aan de toog wou verder praten en dan zijn persoonlijke opinie zou geven.

Brasschaat 2012 in de bres voor jonge gezinnen en zieken

Het huidige bestuur wilde de regeling omtrent de gratis huisvuilstickers wijzigen. De huidige reglementering voorziet dat jonge gezinnen, met kinderen beneden de 3 jaar, en personen met continentieproblemen een tegemoetkoming krijgen m.b.t. het gebruik van luiers. Deze compensatie vond zijn oorsprong in het feit dat luiers niet meer in de citybin mochten.
 

Een inspirerende 'confidenties' met Patsy Sörensen

Het waren vorige woensdag 15 maart echt wel 'Confidenties in de Kapel'Patsy Sörensen vertelde honderduit over haar afkomst, haar strijd tegen mensenhandel, haar internationale ervaringen, haar bedreigingen en bodyguards, haar hobby’s en dromen, haar terminaal zieke man en haar kleinkinderen, haar internationale  activiteiten vandaag, haar training van politiemensen, haar samenwerking met de staatsveiligheid, haar ervaringen met ‘het paleis’ en de ontmoeting met Koning Boudewijn, haar genuanceerde visie op geloof, politiek en partijen.

Gemeenteraad miskend door College

Voor de gemeenteraad van 30 januari 2017 hadden enkele Brasschaatse burgers spreekrecht aangevraagd om het probleem van het verkeer in het park ter hoogte van de scoutslokalen aan te kaarten.
 

Burgemeester laat Hens illegaal verder werken

In november 2016 heeft de Raad van State de milieuvergunning van nv Revabo (beter bekend als Hens) geschorst op basis van het gewestplan, omdat enkel ontginningswerken zijn toegelaten op hun site. Op 8 februari ging ook minister Schauvliege over tot de gedeeltelijke schorsing van de milieuvergunning van de NV Revabo ivm de verwerking van bouw- en sloopafval.
 

Pagina's

Subscribe to Brasschaat 2012 RSS