Ons Bestuur

Contacteer Herman

Kaartse Bossen 4
2930 Brasschaat

03 653 27 12 / 0478 46 78 96
lauwersherman@telenet.be

Herman Lauwers

Bestuurslid - Voorzitter

Herman Lauwers is geen onbekende in de politiek. Hij was twintig jaar parlementslid en bijna vijfentwintig jaar gemeenteraadslid. Telkens werd hij na enige tijd fractieleider. En nu is hij voorzitter van het project “Brasschaat 2012”. Daarnaast is hij voorzitter van een landelijke instelling voor participatie- en cocreatiebevordering (Stichting Lodewijk de Raet), van Cultuurconnect (de Vlaamse instelling die het lokale cultuurbeleid digitaal ondersteunt, vooral bibliotheken en culturele centra) en van De Federatie voor sociaal-cultureel werk en amateurkunsten in Vlaanderen. Eigenlijk is hij psycholoog, maar hij kwam in de professionele politiek terecht nadat het voormalig boegbeeld van de VU – Hugo Schiltz – hem opmerkte als verbondscommissaris van de Vlaamse scouts- en gidsenbeweging (toen VVKSM).

Zijn hobby’s? Filosofie, kosmologie, geschiedenis… en koken.

ENGAGEMENTEN:

  • Ere-Vlaams parlementslid
  • Ere-gemeenteraadslid
  • Voorzitter Brasschaat 2012
  • Lid van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
  • Auteur van twee boeken over ‘Links-Liberalisme’ (Pelckmans, 2012; Pelckmans-Pro, 2018) en – samen met Jos Geysels – van ‘Valkuilen van de Progressieve Frontvorming’ (Vrijdag, 2016). In 2021 verscheen van hem een boek over de bedreiging en de toekomst van de rechtsstaat: ‘God en Allah in het Land der Atheïsten’ (Pelckmans).