Ons Bestuur

Contacteer Hugo

Lage Kaart 116
2930 Brasschaat

03 651 96 36 / 0497 84 44 99
hugo.dirks@brasschaat.be

Hugo Dirks

Bestuurslid - Raadslid Bijzonder Comité Sociale Dienst

Hugo Dirks is sedert eind jaren ’80 actief binnen sp.a Brasschaat, eerst als secretaris van de afdeling, daarna als voorzitter. De laatste 17 jaar zetelde hij eerst in de OCMW Raad en daarna in de gemeenteraad. Nu is hij bezig aan zijn tweede termijn in de gemeenteraad.

Naast onderwijs, woongelegenheid en mobiliteit zijn het vooral sociale thema’s die hem nauw aan het hart liggen en die hij nauwgezet opvolgt. Door de ingrijpende wijzigingen in de personeelsstructuur van gemeente en OCMW, is hij zich ook gaan vastbijten in deze materie. Ook de kerkfabrieken “genieten” zijn aandacht.

Professioneel was hij van 1 september 1980 tot juni 2014 werkzaam als leerkracht in het KA Brasschaat, waar hij aan velen de interesse en de liefde voor wiskunde heeft proberen bij te brengen. Hij was ook jarenlang vakbondsafgevaardigde voor ACOD en probeerde zo de belangen van het personeel mee te behartigen.

Hobby’s? Een goed boek met een glas wijn, bloeiende azalea’s en camelia’s in de tuin, een theatervoorstelling en een concert. En… mijn enkele weken geleden geboren kleindochter bewonderen.

ENGAGEMENTEN:

  • Brasschaat 2012 gemeenteraadslid
  • Voorzitter sp.a Brasschaat
  • Bestuurslid Brasschaat 2012
  • Ondervoorzitter Brasschaat 2012
  • Lid van de gemeenteraadscommissie financiën, personeel, communicatie, ICT en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
  • Lid van de gemeenteraadscommissie patrimonium, ruimtelijke ordening, groen en natuur en verkeer
  • Plaatsvervanger in de GECORO