Ons Bestuur

Contacteer Kasper

Jacobuslei 68
2930 Brasschaat

0496 34 58 50
kasper.vanpoucke@brasschaat.be

Kasper Vanpoucke

Bestuurslid - Gemeenteraadslid

Kasper Vanpoucke studeerde Bestuurskunde en Publiek Management aan de UGent en was al vroeg in zijn studentenjaren maatschappelijk geëngageerd. Hij startte op zijn 15 jaar met enkele enthousiaste jongeren een eigen Brasschaatse jongerenafdeling van sp.a/Vooruit op en was lid van het nationaal bestuur van Jongsocialisten waar hij als internationaal secretaris jongeren in contact bracht met internationale thema’s. Hij was ook oprichtend voorzitter van de vzw Vlaams Jeugd Parlement waar hij met een enthousiast team, jongeren vanuit alle politieke kleuren en achtergronden samenbracht om een week lang te discussiëren in het Vlaams Parlement. Tot voor kort was hij Vice-President van de Europese Jongsocialisten (YES), bevoegd voor internationale zaken en mensenrechten. Momenteel werkt hij als politiek adviseur in het Europees Parlement.

In Brasschaat werd hij vervolgens ondervoorzitter van sp.a/Vooruit en zette met Brasschaat 2012 mee zijn schouders onder de progressieve samenwerking. Hij deed ervaring op bij de kabinetten van onder meer Vlaams minister Kathleen Van Brempt, Leuvens burgemeester Louis Tobback en partijvoorzitter John Crombez.

Kasper wil zich inzetten voor betaalbaar en onbezorgd wonen voor onze Brasschaatse jongeren, senioren en de vele (éénouder) gezinnen met een bescheiden en modaal inkomen. Daarnaast zijn een duurzame en veilige mobiliteit, vlot openbaar vervoer, dierenwelzijn en het groene karakter in Brasschaat belangrijk voor hem. Zijn hobby’s zijn het ontdekken van nieuwe talen en culturen, (Italiaanse) cinema en fietsen in het Brasschaatse groen.

ENGAGEMENTEN:

  • Gemeenteraadslid Brasschaat 2012
  • Ondervoorzitter Vooruit Brasschaat
  • Bestuurslid Brasschaat 2012