Ons Bestuur

Contacteer Rudi

Du Boislei
2930 Brasschaat

rudi.pauwels@brasschaat.be

Rudi Pauwels

Bestuurslid - Gemeenteraadslid/ Fractieleider

Rudi kan terugblikken op heel wat engagementen. Voormalig voorzitter van jeugdhuis Convenio, de gemeentelijke jeugdraad en het plaatselijke 11.11.11-comité. Was actief in de werkgroep voor milieubeheer Brasschaat, voetbalspeler bij ZVC GIB, redactielid van Bravade vzw, bestuurslid van de gemeentelijke cultuurraad en vakbondsafgevaardigde van ACOD. Hij is lid van toneelvereniging Ktuna en bescheiden auteur en dichter. Beroepsmatig was hij 37 tewerkgesteld als opvoeder in het GIB.

Rudi is sinds 1 januari 2013 gemeenteraadslid voor Brasschaat 2012 en maakt deel uit van de themacommissie ruimte en wonen, patrimonium, infrastructuur, mobiliteit, duurzaamheid, lokale economie & toerisme. Tenslotte heeft Rudi nog vijf onbetaalde mandaten in algemene vergadering van het zorgbedrijf Brasschaat, de raad van bestuur van Selab (Sociaal economisch laboratorium), de raad van bestuur van BisCuit (B-ibliotheek i-ntergemeentelijke s-amenwerking C-ultuur UIT-pas), de raad van bestuur van het EVA vzw programmering cultuurcentrum Hemelhoeve en als lid van het AGB (autonoom gemeente bedrijf).

ENGAGEMENTEN:

  • Brasschaat 2012 gemeenteraadslid
  • Bestuurslid Brasschaat 2012