NIEUWE PARKEERVERORDENING PARKEERT DE GEMEENTERAAD

Op vraag van Rudi Pauwels, fractieleider van “Brasschaat 2012”, werd de gemeenteraadszitting geschorst. Het agendapunt over de nieuwe parkeerverordening zorgde voor heel wat commotie. Het ingediende plan omvatte de site van “scholenproject Kaart”. Ook wel eens “immo-project” genoemd. Dit in tegenstelling met een eerder plan over kernversterking. Daar zat die site niet in en het leek wel of men dat nu, met voorbedachte rade, er stiekem had ingestoken. Dat was buiten het waakzaam oog van de oppositie gerekend. Rudi Pauwels had een amendement voorbereid waarin gevraagd werd het gebied rond de schoolsite er terug uit te halen. De voltallige oppositie volgde de fractie van “Brasschaat 2012”. Na de schorsing duurde het onverwacht lang voordat de fracties van de meerderheid terug in de raadszaal verschenen. Hommeles in de rangen? Wie zal het zeggen? Het bleef uiteindelijk bij een lovenswaardige poging van “Brasschaat 2012” om er nog maar eens op te wijzen dat er allerlei manoeuvres plaatsvinden om het project in de wijk Kaart, boven de hoofden van de mensen, willens nillens te realiseren. Het amendement werd meerderheid tegen oppositie van tafel geveegd en daarna werd de inhoud van de nieuwe parkeerverordening met een zelfde stemverhouding goedgekeurd. Democratie avant la lettre kan frustrerend zijn, maar de fractie van “Brasschaat 2012” lijkt niet te versagen.

POPULAIRE POSTS: