N-VA/Open VLD-coalitie stort Brasschaat in een ongekende schuldenput

N-VA/Open VLD-coalitie stort Brasschaat in een ongekende schuldenput terwijl maatschappelijke investeringen uitblijven”
De schulden in Brasschaat zijn nog nooit zo hoog geweest: van 19,6 miljoen euro in 2021 naar maar liefst 63,7 miljoen euro in 2026! Meer dan x3 op slechts 5 jaar tijd!
N-VA zegt nochtans altijd “de schulden van vandaag, zijn de belastingen van morgen”… Voor Brasschaat betekent dit echter: “de schulden van vandaag zijn de besparingen van morgen!”
Met deze quote leidde Kasper Vanpoucke die visie van “Brasschaat 2012” in op de aangepaste begroting voor 2024. We zien ook het komend jaar weer somber in. Zo zijn allerlei tarieven, retributies en belastingen wel geïndexeerd geweest voor de braaf betalende burger, maar zijn de toelagen dat niet!
Denk dan aan de achterstand in veilige en aangepaste jeugdinfrastructuur en aan de werkingssubsidies die voor verenigingen al jaren dezelfde zijn! Ook de Sportraad gaf recent nog een serieuze waarschuwing: ze vrezen dat hun subsidies niet voldoende zullen blijken en vrezen voor hun toekomst.
De noodhulp is ook al jaren een beschamende vertoning! Nu reeds verschillende jaren blijken de voorziene middelen onvoldoende en moet men begrotingstrukken uitvoeren om de putten te dempen. “Er mag niets extra naar solidariteit gaan”, lijkt het wel. Maar veel belangrijker is dat het schamele bedrag van 1250 EUR per humanitaire ramp, zoals recent nog in Gaza, nog nooit werd opgetrokken.
Ook verdoken lastenverhogingen worden niet geschuwd. Heel wat kosten stijgen, denk dan aan de ingevoerde asociale Diftartaks!
Ogenschijnlijk lijkt alles best goed te lopen in onze gemeente maar wie dieper graaft stelt toch vast dat er geen geld is voor heel wat maatschappelijke noden.
Denk dan aan de erbarmelijke en ronduit onveilige staat van de fiets- en voetpaden waar de beloofde werken van uitstel naar uitstel gaan!
Zo is er geen cent vrijgemaakt voor een echte kerntaak zoals kwalitatief goed uitgebouwd basisonderwijs in de wijk Kaart!
Het werd in de plaats daarvan een heus “immoproject” waar een bouwpromotor grof geld mag gaan verdienen om zo de scholen af te betalen: vanuit de gemeente zélf mocht het geen cent kosten!
Ook voor betaalbaar wonen is er deze legislatuur niets gedaan! Er is niets nieuws opgestart om de toekomst voor jonge Brasschatenaren in eigen gemeente mogelijk te maken. “De Markt” moet het oplossen.
Voor de zwaksten in onze gemeente was het ook al geen gemakkelijke periode. Er zijn besparingen doorgevoerd op het sociaal weefsel. Er is dienstverlening en gemotiveerd personeel afgedankt. Denk dan aan de poets- en karweidienst die moest verdwijnen maar ook aan de kledingboetiek van Kabas die moest wijken!
Ook onze 3 Dienstencentra kwamen in het vizier. We zitten nog altijd zwaar in onze maag met de plotse forse stijging van de maaltijdprijzen, vooral voor wie van buiten de gemeente komt.
In het bijzonder in Mariaburg, waar nu ook de schepen van “asociale zaken” toegaf dat er best nog veel lege plaatsen zijn, zorgt dit voor trieste toestanden. We weten dat hier mensen echt hebben afgehaakt door de honderden euro’s (3 euro per dag/persoon!) die ze extra moeten ophoesten. Het gaat hier zelfs soms over vrijwilligers van de Dienstencentra, die ook hun wortels in onze gemeente hebben omdat ze er eerder zelf gewoond of gewerkt hebben. Het zijn vaak al vereenzaamde ouderen die hun kameraden nu s ‘middags moeten missen. En dat omdat ze een straat verder wonen “over de steenweg” Mariaburg is één wijk, en hoor je niet te splitsen!
Uit cijfers die ik van de administratie kreeg gaat het voor de gemeente om een voedingskost van amper rond de 5 EUR per dag, zonder personeel en energiekosten meegerekend. De prijs voor de bezoeker is echter 9-11,30 euro (12-14,30 euro niet-Brasschaatenaar). We vermoeden dat hiermee heimelijk winst wordt gemaakt om de kosten van de uitbating van onze dienstencentra te helpen dragen. Dat wordt ook met zoveel woorden in de mail toegegeven. Iets wat voor ons als Brasschaat 2012 niet hoeft: sociaal beleid mag iets kosten!
Tot slot: er is nog heel wat mist en onduidelijkheid rond de toekomst van de oude gemeentemagazijnen aan de Ploegsebaan en van de pastorijwoningen. Een constructief voorstel van onze kant is alvast om met deze laatste starterswoningen te onderzoeken!
Met dit palmares en met deze plannen voor 2024 zagen wij als Brasschaat 2012 geen andere mogelijkheid dan om tegen het voorliggende begrotingsvoorstel te stemmen!

POPULAIRE POSTS: