Brasschaats N-VA/Open VLD Bestuur Roept Nieuwe Pesttaks In Het Leven Voor Onze Dienstencentra

Op de gemeenteraadszitting van juni keurde Brasschaat 2012 het N-VA/Open VLD voorstel af om de tarieven te verhogen voor onze eigen inwoners (+12,50%, +1€) en zelfs met 50% (+4€) voor niet-inwoners voor de warme maaltijden in de 3 dienstencentra van Brasschaat (Antverpia Mariaburg, Vesalius Centrum en Maria-ter-Heide). Nochtans wijzigt er op zich niets aan deze maaltijden, die trouwens erg geapprecieerd worden door de vele bezoekers.
Deze dienstencentra staan dicht bij de mensen en vervullen een belangrijke verbindende functie voor vooral heel wat senioren en mensen die anders vaak alleen zijn. Naast de vele goed georganiseerde dagactiviteiten waarvoor we de vele vrijwilligers een pluim willen geven zijn deze 3 centra ook een plaats voor ontmoeting en tegen vereenzaming.
Brasschaat is geen eiland en in het bijzonder in Antverpia te Mariaburg zien we heel wat verschillende bezoekers van net “over de steenweg” uit Ekeren of uit het vlakbij gelegen Hoogboom te Kapellen terug. Heel wat vriendschappen en families van over de grens komen hier samen eten.
Een van de “getroffen” bezoekers van buiten onze gemeente maakte onlangs in de pers alvast zijn rekensom: maar liefst 1.000€ extra zou deze asociale verhoging hem per jaar kosten. Voor een koppel is dat dus al gauw 2000€. We weten allemaal dat voor heel wat pensioentjes elke euro telt. Het zou doodjammer zijn moesten door deze blinde besparingsmaatregel mensen gaan afhaken in de dienstencentra!
Terwijl het voor onze gemeentekas op jaarbasis maar over een schamel bedrag gaat, zorgt het wel voor mogelijk heel wat minder bezoekers en dreigen deze mensen ook af te haken voor de andere activiteiten in de centra.
Wat het extra pijnlijk maakt is dat het hier geregeld gaat om mensen die zich ook als vrijwilliger inzetten voor onze Brasschaatenaren en die nu stank voor dank krijgen… .
We kwamen dan ook tussen op de laatste gemeenteraadszitting om te pleiten om deze tarieven niet te verhogen, voor onze eigen inwoners maar ook voor de niet-inwoners die anders een derde extra dreigen te betalen ten opzichte van Brasschaatse bezoekers.
“Vooral onze wijk Mariaburg, die historisch over zowel Ekeren als Brasschaat verdeeld is, zou de asociale prijsstijging hard voelen. Bovendien gaat men geen eigen Brasschaatse inwoners stimuleren om meer te komen eten door de prijzen nog meer op te trekken voor de niet-inwoners. Daarvoor zijn net positieve acties nodig, geen nieuwe taksen”, besluit Kasper Vanpoucke, Brasschaat 2012-raadslid.
“De sociale verbindende rol die deze laagdrempelige restaurants in de dienstencentra vervullen is niet te onderschatten. Het bestuur moet hier ook geen commerciële logica gaan beginnen doortrekken: sociaal beleid moet geen winstgevendheid nastreven”, aldus Kasper.
Het bestuur probeerde nog met een ander non-argument haar gelijk te halen. De schepen stelde botweg dat er te veel niet-inwoners plaatsnemen en men deze met hun “extra taks” probeert te ontmoedigen om zo meer plaatsen te creëren voor onze eigen inwoners. De geveinsde capaciteitsproblemen werden echter fel tegengesproken door verschillende fracties en men kon ook geen cijfers geven die deze boute stelling zouden moeten staven. Ook cijfers over de werkelijke kostprijs kon men ons niet geven, alleen vage schattingen. We vroegen ook over hoeveel niet-Brasschatenaren het nu gaat, en hopen dat men in elk geval de pestmaatregel alsnog wil herbekijken!

POPULAIRE POSTS: