Door Het Speelbos De Bomen Niet Meer Zien?

“Brasschaat 2012” blijft zich verzetten tegen een bouwproject van welke omvang dan ook dat ontwikkeld wordt in het speelbos te Maria-ter-Heide. Een beleidspunt dat nog dateert uit een vorige bestuursperiode luidt als volgt:

Het bos achter het kerkhof langs de Durentijdlei wil de gemeente behouden als speelbos. Momenteel is bepaald dat een gedeelte van deze zone bebouwd kan worden, maar de gemeente wenst dit speelbos geheel te behouden. Bijkomende bebouwing in deze zone is dan ook niet gewenst.”

Een luidkeels hoera voor deze visie ware het niet dat de huidige N-VA-Open VLD-meerderheid, andere plannen ontwikkelt over deze gronden. Om hier de vrije hand in te hebben, willen onze beleidsmakers deze passage laten schrappen uit het Provinciaal beleidsplan. Een doekje voor het bloeden, vertaalt zich in de uitspraak van de bevoegde schepen: “we gaan maar 25% bebouwen, 75% blijft speelbos.”

Afblijven, stelt Rudi Pauwels, fractieleider van “Brasschaat 2012”. Er is al veel te veel groen in Brasschaat teloor gegaan. Laten we politieke lef tonen, de bestemming van wat nu “woongebied” is, wijzigen en het speelbos, dat aansluit aan het natuurgebied “De Inslag” behouden voor de volgende generaties.

POPULAIRE POSTS: