Het Recht Op Het” Nastreven Van Een Menswaardig Bestaan”, Kent Voor Brasschaat 2012 Geen Nationaliteit!

Sinds de uitbraak en als gevolg van het gewapend conflict in Oekraïne,

hebben vele burgers het land verlaten en kwam een massale toestroom

naar onze contreien tot stand.

De noden voor de Oekraïense bevolking waren en zijn nog

dringend en liggen geheel in de lijn met de vele andere wereldwijde vluchtelingen

die hun land ontvluchtten omwille van “onveilige omstandigheden” en hier geborgenheid en een menswaardig bestaan hopen te vinden.

Voor “Brasschaat 2012” is het aanbieden van hulp aan mensen die vluchten voor geweld,

vervolging omwille van politieke en/of religieuze overtuiging, afkomst en geaardheid,

de evidentie zelve.

Op de gemeenteraadszitting stelde Inge Hermans van “Brasschaat 2012” dat het hartverwarmend was om te zien hoe er met een ongeziene snelheid en empathie door Brasschaatse vrijwilligers initiatieven werden opgezet om de Oekraïense bevolking op te vangen en te omkaderen.

De gemeente zelf nam, door de geboden financiële steun van de overheid, met gemak

een coördinerende rol op zich om met de ontvangen steun, verschillende vormen van hulpverlening te faciliteren.

Een grote groep vluchtelingen van Oekraïne werd gehuisvest in Hof ten Bos.

Recentelijk vernamen we in de pers dat de laatste bewoners het voormalige internaat, Hof ten Bos

verlaten hebben en dat er nieuwe huisvesting gevonden werd?

Ondertussen, via een mondelinge vraag van Inge Hermans op de gemeenteraad werd

bevestigd dat het GO-onderwijs de site van Hof ten Bos wil verkopen.

De fractie van “Brasschaat 2012” had gehoopt om deze locatie verder te kunnen benutten om zo ook ” niet Oekraïense vluchtelingen ” met hetzelfde elan, met dezelfde warmhartigheid en dezelfde gastvrijheid op te vangen.

Brasschaat en zijn vele vrijwilligers hebben laten zien wat het kan betekenen om hulp aan te bieden

aan zwaar getraumatiseerde vluchtelingen en dat het echt wel kan! 187 Oekraïense vluchtelingen hebben ondertussen in onze gemeente een “thuis” gevonden!

“Brasschaat 2012” durft ervan uitgaan dat vluchtelingen die ook vanuit andere windstreken hier aankomen, met dezélfde gevoelens en ondersteuning zullen ontvangen en omkadert worden in onze gemeente.

Inge Hermans

Bestuurslid - Gemeenteraadslid - Lijsttrekker 2024

POPULAIRE POSTS: