“Maakt Hemelweide Binnenkort Plaats Voor Aardappelweide?!”

Ons gemeentepark krijgt met de vele massa-evenementen steeds vaker het aanzicht van een “patattenveld” en dat moet volgens Brasschaat 2012 stoppen! Het Brasschaatse Schepencollege werd op de gemeenteraad teruggefloten en zal zich naar eigen zeggen herbezinnen over het gebruik van het “evenementenpark” na tussenkomst van Brasschaat 2012.

“Het schepencollege van Brasschaat kan op zoek gaan naar een extra schepen…”, stak Brasschaat 2012-oppositielid Kasper Vanpoucke meteen van wal tijdens de afgelopen gemeenteraad. “Een schepen van landbouw dan nog wel! Want als we de staat van onze Hemelweide tegenwoordig aanschouwen, lijkt het wel of de gemeente er een “pattatenveld” van wil maken!”

Eerder in mei kwamen meer dan 1.000 oldtimers en enkele honderden classic- en GT-sportwagens naar ons gemeentepark voor het “Antwerp Classic Car Event”. We lazen dat maar liefst 33 zware Bulgaarse vrachtwagens deze honderden wagens kwamen laden en lossen in ons park op een oppervlakte van niet minder dan 20.000 vierkante meter. De organisator voorzag 15.000 bezoekers en had ook eetkramen, bars en een heuse bbq voorzien in een wat voor Brasschaatse normen een zeer groot en druk bijgewoond evenement was. Helaas was dit ook te merken aan de schandalig slechte staat van ons park achteraf… En die staat van de Hemelweide is eigenlijk al vele maanden schabouwelijk te noemen!

Wij stellen het bewuste evenement en de organisatie ervan “an sich” niet in vraag maar vinden wel dat er een plaats en locatie is voor alles en dat ons gemeentepark hier dus duidelijk niet voor geschikt is!

Zware 30-tonners die in het park met honderden auto’s sleuren, grote tentconstructies (voorzien voor 450 man en meer) en de lawaaihinder die er dan nog bijkomt is voor ons duidelijk te veel van het goede. De impact en schade aan fauna en flora, de natuur en de dieren, alsook de hinder voor de omwonenden en de recreatieve parkgebruikers is veel te groot. De meermaals kapotgereden weide is wederom het resultaat van mega evenementen die volgens Brasschaat 2012 duidelijk te zwaar wegen op de draagkracht van ons park. Een park dat in de eerste plaats een rustige en recreatieve functie vervult voor onze inwoners en bezoekers.

Dit doet volgens ons de vraag reizen of dit wel de meest geschikte plaats is voor zulke grote evenementen.

Daarom vroeg Brasschaat 2012 gemeenteraadslid Kasper Vanpoucke op de gemeenteraad van afgelopen maandag wie de gebruikelijke kosten heeft gedragen voor wat betreft het gebruik van het openbaar domein en de organisatie van het evenement aan de Hemelweide in het park en vooral: hoeveel de herstelling van de schade weer zal kosten en wie daarvoor zal opdraaien? De belastingbetaler of de organisator?

De weide ligt er momenteel nog steeds troosteloos bij. Het college moet hier absoluut lessen uit trekken. “De voorwaarden voor zulke events in het gemeentepark moeten veel strikter bepaald en opgevolgd worden”, aldus Vanpoucke.

In dit geval bleek zelfs dat de organisatie de gebruikelijke commerciële vergoeding en de kosten van manuren voor inzet van gemeentepersoneel, water- en elektriciteitsverbruik alsook de afvalkosten uitzonderlijk niet moest betalen. Ironisch genoeg net vanwege “de reeds slechte staat van de weide”, die nog niet kon herstellen van de voorbije maanden. Hoe men dit ook wil rijmen met het eigen gekozen mantra “de vervuiler moet betalen” is ook maar te raden. De organisatie moest wel een waarborg storten en platen voorzien voor de zware vrachtwagens met honderden auto’s.

In haar antwoord zei de vakschepen dat men een voor- en na-meting heeft gedaan en men de evaluatie en dus de waarborg nog in beraad zal houden maar we hebben niet de indruk dat we daar veel van moeten verwachten…

Wel zijn we tevreden met de mea culpa die geslagen werd. “Het doet me ook pijn om onze weide zo te moeten zien, het is nu aan het college om lessen te trekken en om de visie bij te sturen. Men kan het gebruik van de Hemelweide verder beperken in de tijd en/of ruimte”, vervolgde de schepen.

Deze zomer (juni t.e.m. augustus) zullen er hierdoor alvast geen evenementen meer mogelijk zijn op deze plaats gezien we de weide eerst moeten laten herstellen en (weer maar eens!) laten inzaaien. Dit heeft gevolgen voor een reeks geplande events die hierdoor noodgedwongen een andere locatie zullen krijgen, kregen we ook nog te horen.

De aanzet voor verandering is nu gegeven. We blijven dit heikel punt dat al jaren aansleept verder voor u opvolgen!

POPULAIRE POSTS: